cz
home
Danang (1x foto)
Dien Bien Phu
Delta Mekong (33x foto)
Demilitarizovaná zóna (1x foto)
Hanoi (12x foto)
Hoi An
Hai Phong (4x foto)
Ha Long By (4x foto)
Ho Chi Minh Trail
Khe Sanh
Luang Prabang (1x foto)
Laos (1x foto)
Severní Mekong-Houei Xay (1x foto)
Saigon (13x foto)
Vientiane (1x foto)
Vang Vieng (1x foto)
Vietnam (6x foto)
Hue (22x foto)

Vietnam

Podnebí a zeměpisné údaje

Vietnam (od roku 1976 Vietnamská socialistická republikase rozkládá ve východní části poloostrova Zadní Indie. Ze severu hraničí s Čínskou lidovou republikou, na západě s Laoskou lidově demokratickou republikou a Kambodžou. Na východě omývá vietnamské pobřeží Jihočínské moře. Vietnam je ohraničen 23° a 8° severní šířky a 102° a 109° východní délky. Jeho délka od severu k jihu činí 1650 km a šířka od západu k východu 50 až 600km. Současná rozloha je 329566km čtverečních.
 
V roce 1975 žilo na území Vietnamské republiky 19 000 000 a na území Vietnamské demokratické republiky skoro 23 000 000 obyvatel. Bývalý jížní Vietnam leží těsně nad rovníkem, a tudíž je jeho podnebí tropické. Vrchol nejvyší hory jižního Vietnamu Ngoc Linh se nachází ve výši 2598m.n.m. Letní měsíce na území ležícím jižně od Centrální vrchoviny se vyznačují prudkými monzunovými dešti a srážky dosahují až 2 metrů. Na sever od Centrální roviny přicházejí monzumy v zimě a srážky dosahují až 2,5 m. Vysoká vzdušná vlhkost, teplota (často 40°C) a extrémně vysoká koncentrace hmyzu.

Vietnam leží na východním pobřeží poloostrova Zadní Indie.Má staleté zkušenosti s cizí nadvládou a bojem za osvobození a sjednocení země.

Přírodní poměry

Vietnam je asi 2000km dlouhá a značně hornatá země sousedící na severu s Čínou, na západě s Laosem a Kambodžou. Nejvyšších výšek ( přes 3 000 m) dosahuje na severu v členitém hřebeni Hoang Lien Son, omezeném Rudou a Černou řekou, které po soutoku vytvářejí širokou Tonkinskou nížinu. Středem Vietnamu se táhne divoké pohoří Truong Son, na jihu nazývané Annamské vrchy ( 2600 m ). Jeho součástí jsou rozsáhlé náhorní plošiny Jarai a Lamvien. Východní pobřeží země lemuje úzká nížina,která se na jihu rozšiřuje přes celé území v oblasti hustě osídlené rozsáhlé delty Mekongu.

Vietnam má tropické monzunové podnebí. Teplotní rozdíly mezi zimou a létem se snižují od severu k jihu. Jihozápadní monzun přináší většinu srážek jihu a severovýchodní zase severu. V průměru jich spadne 1 500 – 2 000 mm. Na většině území je po celý rok teplo a vlhko. Pouze na severu je zima relativně chladná.Od května do října trvá období silných dešťů.

Plocha tropických pralesů byla bezohledným kácením radikálně snížena. Lesy již zabírají méně než 30 % procent plochy země, zvýšilo se nebezpečí záplav a eroze.Nejvlhčí oblasti pokrývá vždy zelený hustý prales, sušší opadavý monzunový les a na horách rostou subtropické druhy i jehličnany. Vietnamská fauna je stále rozmanitá. Džungle je domovem vzácného tygra a levharta, většího množství cibetek, medvědů, řady druhů opic, plazů a hmyzu. Ničení původního prostředí a nekontrolovaný lov způsobily pokles stavu divoké zvěře.

Lidé a dějiny

První státní útvar Au-lac vznikl v deltě Rudé řeky již roku 257 př. n. l. Z prvu byla oblast pod čínskou nadvládou, pak byly odraženy nájezdy Mongolů a v 16. –18. st. Byla země feudálně rozdrobena. Vojensky byl Vietnm ovládnut koncem 19. století, stal se francouzskou kolonií.  V průběhu 2. světové války okupovalo Vietnam Japonsko. Po jeho porážce vyhlásil komunistiký vůdce Ho Chi Minh nezávislou republiku, i když válka s Francouzi trvala ještě osm let. Potom Ho Chi Minhova vláda kontrolovala sever a pravicové síly vytvořily republiku zvanou Jižní Vietnam.

V letech l964- 72 byl americkými vojsky bombardován severní Vietnam. Roku 1975 padl Saigon, republika byla sjednocena a dostala název Vietnamská socialistická republika. Válka za sebou zanechala zničenou zemi a milióny lidí bez domovů. Přírodní katastrofy, chyby v řízení, hromadné útěky lidí přes moře do Honkongu stěžovaly v 80. letech obnovu země. V této době mělo politickou moc v zemi 14 člénů politbyra Vietnamské komunistické strany.

Většinu obyvatel země tvoří etničtí Vietnamci a žije zde 60 národnostních menšin. Úředním jazykem je vietnamština a běžně se používá francoužtina. Nejrozšířenějším náboženstvím je buddhismus. Vietnam je převážně venkovská země, měšští obyvatelé, kterých je asi 1/4 jsou nejvíce soustředěni v Hanoji a Saigonu.

Hospodářství

Země patří mezi nejchudší na světě, přesto se v posledních letech rychle rozvíjí pomocí zahraničních investic. Zemědělství je nejdůležitějším produktem, který zaměstnává 60% pracovních sil a tvoří 30% národního produktu. Orná půda se z velké většiny nachází v deltě Mekongu a Rudé řeky. Nejvíce se zde pěstuje ríže, která je již dokonce vyvážena. Důležitá je dále cukrová třtina, kasava, sladké brambory, kokosová palma, kukuřice, sója a podzemnice olejná.

Na horských svazích se rozkládají čajovníkové, kaučukové a kávovníkové plantáže. Po celém území se pěstuje tropické ovoce, především banány a ananasy. Důležitým vývozním produktem jsou ryby a perspektivně měkkýši. Zlepšuje se stav lesního hospodářství a těžby dřeva. Je zde poměrně mnoho nerostných zdrojů a to poměrně značné zásoby hnědého uhlí, apatitů, fosfátů, chromitů i jiných rud, včetně zlata. Rozvíjí se i těžba ropy, která je součástí vývozu, představuje až 40 % exportu. Stále však dominují lehká odvětví , jako je zpracování potravin, výroba bavlněných a hedvábných tkanin, papíru, fosforečných hnojiv a oceli.

Železniční síť není dlouhá, ale spojuje sever a jih země, jinak komunikace jsou ve zuboženém stavu. Obě největší metropole mají mezinárodní letiště. Velmi hodně je využívaná síť řek a kanálů, hlavně v deltě Mekongu. Sociální a zdravotní zabezpečení se v posledních letech hodně zlepšilo. Vzdělání je široce dostupné a gramotnost zde klesla pod 10%.

Rozloha Vietnamu: 331 653 km 2
Průměrné teploty: kolem 20 °C
Nejvyšší hora: Phan Si Pan 3 142 m
Nejdelší řeka: Mekong 4 500 km
Největší město: Saigon : 4 400 000 obyvatel
Hlavní město: Hanoi
Státní zřízení: republika
Úřední jazyk: vietnamština
Náboženství: buddhismus – 58%
římští katolíci – 6,5 %
muslimové – 1 %
ostatní – 34,5 %
Měna: 1 dong

Ssgt.Beckett
tel: +420 723 116 101