cz
home
Danang (1x foto)
Dien Bien Phu
Delta Mekong (33x foto)
Demilitarizovaná zóna (1x foto)
Hanoi (12x foto)
Hoi An
Hai Phong (4x foto)
Ha Long By (4x foto)
Ho Chi Minh Trail
Khe Sanh
Luang Prabang (1x foto)
Laos (1x foto)
Severní Mekong-Houei Xay (1x foto)
Saigon (13x foto)
Vientiane (1x foto)
Vang Vieng (1x foto)
Vietnam (6x foto)
Hue (22x foto)

Danang

Danang je významným přístavem a třetím největším městem Vietnamu. V novodobých dějinách je znám díky tomu, že se zde 8.března 1965 poprvé vylodili američtí vojáci. Už ve 2.století byla však tato část země centrem Říše Champů.Champové měli dvě sídelní města - Simhapura byla politickým centrem, zatímco My Son intelektuálním. Jejich stavby byly vlivněny hinduismem,v pozdním období pak buddhismem. Naprostá většina památek však byla během války zničena, protože okolí Danangu se stalo díky své strategické poloze na rozhraní severního a jižního Vietnamu častým cílem amerického bombardování.

To, co se zachovalo je shromážděno v Muzeu Champů, založeném v roce 1915. Muzeum se skládá z deseti otevřených místností a v každé z nich se lze seznámit s památkami z určitého místa.První z nich to jsou nálezy z My Son.My Son leží 60 km západně od Danangu. Stávalo zde 71 monumentů různých stylů, pocházejících z období 4.až 12.století. Za nejvýznamnější je považována 24 metrů vysoká věž A1. Dodnes se zde zachovalo 15 staveb ze 4. až 12.století.Tra Kien neboli Simhapura (Lví citadela) byla nejstarším hlavním městem Champů. Dnes se nachází asi 50 kilometrů jižně od Danangu a zdejší pevnost, pocházející ze 4.století, byla považována za jeden z nejdokonalejších architektonických monumentů své doby. Ani ta však nepřežila zkoušku času. Oltář s tančícími upsarami, umístěný v danangském muzeum patří k vrcholným kouskům plastického umění.

Dong Duong, nacházející se 70 kilometrů jižně od Danangu se stal buddhistickoým hlavním městem říše. Byl postaven v 9.století a jednalo se o významný architektonický komplex, sestávající ze spousty památek.
Nejvýznamnější z nich se zachovaly opět jen díky tomu, že byly převezeny do muzea - bronzový pomník budhy
Bodhisattvy Tary a velký oltář, zobrazující život krále Sakyamuniho.Thap Mam náleželo ke skupině věžových opevnění Vijaya, která vzniklav 11.století po pádu Champské říše poblíž Do Ban. Tyto věže, zdobené skulpturami draků byly postaveny v novém stylu, později nazývaném právě Thap Mam.

Danang

fotogalerie
81.jpg
Ssgt.Beckett
tel: +420 723 116 101