cz
home

Napalm

Napalm je zápalná látka, která je vyráběná zahušťováním běžně dostupného naftového paliva. Zahušťování zvyšuje nízkou přilnavost a snižuje vysokou rychlost hoření látek. Bez této úpravy většina hořlavých tekutin shoří nebo steče z cíle dříve než ho stačí zapálit.

Jako zahušťovadlo se používá mnoha různých látek - od běžného motorového oleje, přes mýdlo, polystyren, dentakryl až k naftelátu apalmátu hliníku, který dal napalmu i svůj název. Čistý napalm je snadno zápalný zrosolovatělý gel, který hoří klidným, jasným temně žlutým až červeným, čadivým plamenem,tvořícím černý hustý dým. Pomalu hoří, pevně lne k místu na které dopadl a roztéká se a stéká do prohlubní a štěrbin, které se na zasaženém objektu nacházejí.

Velké hořící kusy se rozstřikují po okolí. Větší kusy napalmu hoří 5-8minut, rozteklý napalm hoří 1-1.5 minuty. Teplota při hoření se pohybuje mezi 800-1 000 °C - nemůže tedy protavit kovy ani podobné nehořlavé předměty, ale často svým žárem zapaluje například nábytek na opačné straně zdi apod. Standardní napalm je druh napalmu užívaný v ozbrojených silách.

Vyrábí se z čistého napalmu příměsí fosforu,asfaltu,hliníkového prášku achloristanu draselného. Oproti čistému napalmu tak má vyšší teplotu hoření (okolo 1 900°C) a samovolně se vzněcuje při kontaktu s kyslíkem. Užívá se především k plnění zápalných pum. Super napalm je samozápalná směs vzniklá přidáním slitiny sodíku a hořčíku.

Zapaluje se při styku s vlhkostí, hoří ve vodě i sněhu. Nelze jej však použít za suchého počasí- sodík a draslík reagují jen s vlhkým prostředím. Super napalmu lze naopak velmi výhodně použít při špatných povětrnostních podmínkách a oblastech s vysokou vlhkostí. Směs se vzněcuje po dopadu, případně s malým zpožděním, po rozstříknutí na cíl.

Napalmový déšť je samozápalná směs napalmu s koncentrovaným peroxidem vodíku (H2O2). Jde o směs vyvinutou pro letecké útoky, při postřiku ve výšce 50-100 metrů nad terénem se sama zapaluje. Tento jev je způsoben rozkladem peroxidu vodíku, při kterém se uvolňuje teplo a kyslík, což vytváří podmínky pro vznícení vlastního napalmu.

Pyrogely jsou zahuštěné naftové směsi s přísadou práškových kovů. Principiálně jde o kombinací napalmů a termitů, tzv. metalizované napalmy. Jako příměsi se používá hořčík, hliník, asfalt, fosfor, bezdýmný prach a dřevěné piliny. Teplota hoření napalmu je zvýšena, dochází ke vznícení kovových zápalných látek a jejich rozpálení se až do bílého žáru.

Vzniká roztavený kov a tekutá struska s teplotou 1 650-2 800°C. Doba hoření napalmu se pohybuje okolo 4 minut. Kovové zápalné látky však mohou tepelně působit ještě 10-20 minut. K hoření je využíván buď vzdušný kyslík nebo kyslík z okysličovadla (dusičnan sodný, chloristan draselný, vápenatý).

Bojové využití Napalmů:

Prostředky aplikace jsou: zápalné lahve, plamenomety, a především letecké pumy. Největší uplatnění napalmu spočívá v eliminaci bunkrů a nejrůznějších podzemních krytů. Napalmový útok buď vyžene obránce ven, čímž je vystaví útokům klasickými metodami, nebo spálí kyslík a lidé v krytech se udusí, i když je plameny přímo nezasáhnou.

Další možností je vytváření ohnivých bariér, osvětlování cílového prostoru, ničení budov a techniky. V omezené míře se užívá i k vypuzení osádek ze znehybnělých obrněných vozidel (používané především zápalné lahve) a likvidaci vegetace. Ze zkušeností z druhé světové války vyplynulo, že zápalné pumy působí až trojnásobnou škodu oproti tříštivo-trhavým pumám stejné hmotnosti.

Napalm 1

fotogalerie
182.gif 183.gif 184.gif 185.gif 186.gif
Ssgt.Beckett
tel: +420 723 116 101