cz
home

Hlídky I. část

Pamatujte si: Úspěšné hlídkování poskytuje vaší straně současné informace o nepříteli a kromě toho zatajuje nepříteli váš stav


Umožní vám ovládnout zemi nikoho, ten prostor mezi protiležícími frontami, a narušovat a ničit nepřítele. V partyzánské válce je to často základ vítězství.

Hlídky mají za úkol získávat informace, nebo je zatajovat nepříteli. I když hlídky dosáhnou často úspěchu nepozorovaným pronikáním, musí být připraveny k boji, buď získat informace nebo se prostě bránit.

Hlídky se vysílají v noci i ve dne, ať útočíte nebo se bráníte, útočné hlídky zabrání nepříteli, aby zjistil vaše postavení. Ve falklandské válce argentinské jednotky nedokázaly úspěšně hlídkovat, a tak se britským hlídkám podařilo proniknout až do jejich postavení, našly průchody v minových polích a vypracovaly nejlepší směry útoku.

Jsou tři druhy hlídek:

Bojové hlídky


Bojové hlídky jsou určeny k útokům na nepřítele, napadání klíčových pozic, jako jsou velitelská stanoviště, mají získávat zajatce ke zpravodajským účelům nebo napadat jednotky ze zálohy. Zatímco obvyklé hlídky mohou tvořit čtyři muži nebo osmičlenné družstvo, bojové hlídky jsou často mnohem početnější. Bojová hlídka D letky SAS, která dobyla argentinské letiště na Pebble Island, se skládala ze čtyřiceti mužů.


Stráže


Tento typ hlídky má za úkol podávat první varování o nepřátelském pohybu a zastavit nepřátelské hlídky při pronikání vaší obranou. Kryje prostor, kde se očekává přiblížení nepřítele, brání své postavení, a při nepřátelském útoku povolává dělostřeleckou nebo minometnou palbu. Typickým úkolem stráže je krýt průchody v nepřátelských minových polích, kterými by nepřítel pravděpodobně zaútočil, nebo pozorovat území nikoho před vaším postavením.


Průzkumná hlídka


Průzkumné hlídky spoléhají na nepozorované pronikání do nepřátelského území s cílem vyhnout se odhalení. Ideálně: nepřítel nebude mít tušení, že jeho postavení bylo objeveno. Průzkumná hlídka musí být připravena k boji v případě, že je ohrožena nebo se jí naskytne nečekaná příležitost.

Jejím hlavním úkolem je zjistit nepřátelská postavení a přístup k nim, pokud možno získat podrobné údaje o jejich rozloze a počtu mužů v nich. Průzkumná hlídka také zaznamenává nepřátelskou průzkumnou činnost, aby zjistila, které oblasti považuje nepřítel za důležité a kam zase on soustřeďuje své průzkumné snahy.


Plánování hlídek


Řádné plánování a důkladný nácvik jsou důležité. Každý musí vědět, jaká akce bude následovat při setkání s nepřítelem, v jakém útvaru se budete pohybovat, jak budete překonávat překážky a co bude následovat v cíli. Vaším úkolem velitele hlídky je, abyste podle možnosti poskytl každému vojákovi tu nejlepří péči, abyste ho připravil a vycvičil tak důkladně, aby celí akce šlapala jako hodinky.

Promyslete a projednejte každý úsek hlídky a pořád se ptejte: ,,Co když…?” Vyzkoušejte raději každou alternativu, jakou si dovedete představit, abyste neskončili ve snaze najít uprostřed noci a pod palbou improvizované řešení nepředpokládané překážky.

Musíte také zajistit péči o hlídku po návratu. Ať se vrátíte v kteroukoliv noční nebo denní dobu, potřebujete úkryt před počasím, suché oblečení, horké nápoje a jídlo. Jestliže je tohle řádně připraveno, vyhodnocení bude účinnější a zvýší se důvěra každého vojáka. Když se vrátíte vyčerpáni a musíte se postarat sami o sebe, je to deprimující, vede to ke ztrátě nadšení a snižuje to výkon.

Třeba nebudete mít na vybranou, ale když sestavujete hlídku, měl byste vyřadit každého, kdo má rámu nebo kašel, jehož fyzická zdatnost nebo osobní spolehlivost by mohla bát problematická. Budete pohromadě s velmi malou skupinou, pravděpodobně v přímém dotyku s nepřítelem; a mít s sebou někoho, kdo si začne vykašlávat plíce v nepravou chvíli, to by mohlo ohrozit celou hlídku.

Výzbroj a výstroj


Výzbroj a výstroj hlídky závisí na úkolu hlídky, ale vyvarujte se pokušení mít s sebou méně, než je normální bojová výbava. Můžete zůstat venku déle, než plánujete, tak si uvědomte, že budete muset zalehnout až do další noci, i když předpokládáte, že se vrátíte dřív.

Osobní vybavení se musí přezkoušet dvakrát, při nácviku a znovu před odchodem. Všechno musí být připevněno tak, aby nic nechrastilo. Jelikož váš výběr je obvykle omezen okolnostmi a tím, co jste dostali přiděleno, pak následující zvláštní výstroj je při hlídkování užitečná:

Jestliže máte prozkoumat určitou oblast, vyberte si jednu trasu směrem tam a druhou zpátky. Přerušte pochod po úsecích asi 1000 metrů, zaznamenávejte magnetické odchylky a vzdálenosti. Jelikož na hlídce nebudete mít možnost přesného měření, převádějte všechny vzdálenosti na kroky.

Na hlídce, když postupujete podle kompasu, další za vámi ať počítá kroky a za ním následující ať jeho počítání kontroluje. Zkuste naplánovat každý úsek tak, aby končil rozeznatelným mezníkem na dohled, který budete moci identifikovat i v noci. Vyhněte se však opravdu nápadným přírodním útvarům, které mohou přilákat nepřátelské stráže, nástrahy nebo dělostřeleckou palbu.

Zkušený nepřítel ví, jak je lákavé použít cíp lesa nebo křižovatku cest k orientaci. Leží ve skrytu a čeká, hlídka se zastaví před ním a velitel zkoumá azimut dalšího úseku. A dřív než velitel vzhlédne od mapy, je hlídka rozstřílená na kusy. Z toho důvodu se vyhněte cestám a soutěskám. Na konci každého úseku určete BS (bod setkání), aby se každá, kdo odpadl, mohl zase připojit k hlídce.

Vypracujte mapu trasy a zapište vzdálenosti i azimut každého úseku fixem na průsvitnou fólii. Pověste si ji na krk. Pomocí beta světla zezdola (velmi slabý světelný zdroj) můžete při krátkých zastávkách kontrolovat trasu. Samozřejmě když se jí nepřítel zmocní, může ji sledovat zpátky do vašeho postavení.

Jste-li opravdu lstivý, připočítejte nebo odečtěte snadno zapamatovatelný počet metrů ke každé vzdálenosti na mapě, takže bude pro nepřítele k nepotřebě. Další možnost je, že přičtete pevné číslo ke všem souřadnicím, ale třikrát se přesvědčete, že to číslo každý zná. Jinou navigační pomůckou je kompas. Před noční hlídkou jej nechejte na denním světle co nejdéle, pak jeho světélkující ciferník bude zářit jasněji.

Tohle bude znít samozřejmě, ale musím se o tom zmínit. Znal jsem velitele hlídek, kteří úmyslně předávají rádiem falešné údaje souřadnicové sítě. Zpožďují se proti časovému plánu, ale nechtějí to přiznat svým nadřízeným. Doufají, že na příštím úseku doženou čas a volají polohu, kterou už měli dosáhnout, ne tu, kde opravdu jsou.

Ať už jste pod jakýmkoliv tlakem, abyste dosáhli výsledek, neudávejte falešné údaje souřadnicové sítě. Říkáte si o malér, a když padnete do hoven, jakákoliv podpora, kterou jste mohli dostat, půjde jiným směrem.

Pokud je to lidsky možné, nacvičujte celou hlídku v terénu podobnému tomu, kde budete operovat. Budete mít čas zjistit, že noční vidění nefunguje, že třeba nikdo nemá štípačky na dráty právě uprostřed noci před nepřátelským postavením. Ideálně by se noční hlídka měla nacvičovat v noci stejně jako ve dne. Než vyrazíte na cestu, proveďte podrobnou poslední kontrolu:

Zkontrolujte, zda zbraně byly palebně přezkoušeny a mířidla nastavena a zda máte správnou munici ve správném množství .Přesvědčete se, že máte dýmovací i vysoce výbušné granáty , že vám nerachotí výstroj a nešustí oblečení
Přesvědčete se, že nikdo nemá u sebe doklady, dopisy nebo jiný materiál, který by nepříteli poskytl zpravodajské údaje.


Zkontrolujte, že všichni mají řádně zamaskované obličeje a ruce, zkontrolujte, zda v rádiu jsou čerstvé baterie že je zapojeno v síti a funguje. Přesvědčete se, že máte obvazy první pomoci a morfium, že každý muž je má ve stejné kapse, abyste je mohli najít, když bude vyřazen z boje. Zkontrolujte, zda veškerá zvláštní výstroj je funkční
Přesvědčete se, že jste prohlédl všechnu výstroj, kterou ponesete, i když se to může zdát jednoduché.

Například když něco označíte nebo přivážete provázkem, přesvědčete se, že každý, kdo to ponese, dokáže provázek rozvázat bez potíží. Možná jej budete muset navinout na cívku.

Plán

Udělejte si plán a rozebereme v něm podrobnosti týkající se postupu hlídky.


Nepřítele musíte vidět nebo slyšet dřív, než uslyší nebo uvidí on vás. Může to být krutá zkouška trpělivosti i tělesné připravenosti, protože se musíte pohybovat tiše a být neustále ve střehu. Musíte neustále pozorovat, proto jsou důležité časté zastávky.

Zastavte se a dvě až tři minuty pozorujte, naslouchejte. Každý pozoruje s maximální bdělostí svůj oblouk. Pamatujte, že v noci uši mohou být důležitější než oči. Často uvidíte víc, když si kleknete nebo lehnete, protože lidé a vozidla tvoří proti obloze siluetu. Zesilovače vidění a jiné pomůcky nočního vidění jsou nesmírně důležité, ale nepřítel může mít lepší, proto příliš nespoléhejte na techniku, nemyslete si, že vám poskytuje výhodu.

Udržujte si soustředěnost. Rozhodují maličkosti, zejména když je vám zima, jste mokrý a unavený. Znáte to: chlapi jsou úplně vyčerpaní, uvidíte pěknou díru v plotě nebo ve zdi a pomyslíte si: ,,Seru na to,” a prolezete jí, než abyste volili obtížnější cestu. Proberte si zásady výcviku překonávání překážek a dodržujte je bez ohledu, jestli jste unavení nebo máte zpoždění nebo cokoliv jiného.

Dvojice


je nejlepší formace, když postupujete podél lineárních útvarů, zejména v noci. Ve čtyřčlenné formaci tvoří první dvojici velitel a průzkumník, druhou zástupce velitele a kulometčík.  Zástup je nejsnadněji ovladatelná formace, poskytuje však malou palebnou sílu dopředu nebo dozadu. 
 
Diamant


je výtečné noční seskupení při překonávání volného prostoru, umožňuje palbu do všech stran.  Houf, to už není útvar, ale horda těsně shluklých vojáků. Vysoce zranitelná, když nepřítel zahájí palbu, ale užitečná pro přeběhnutí kolejí za tmy. V noci může vypadat jako houští nebo stín, když všichni zalehnou. 
 
Šíp


je užitečná formace, když se celé družstvo pohybuje ve volném prostoru: můžete zahájit palbu na obě křídla nebo přímo vpřed bez zbytečného motání kolem dokola.

Při výběru místa zastávky se rozhodně vyhněte zjevným topografickým útvarům, které by mohly být BS nepřátelské hlídky. Zastávka poskytuje veliteli hlídky cennou příležitost zkontrolovat mapu. Někdy se hlídka musí zastavit na delší dobu.

Můžete se zastavit na patnáct minut nebo tak, abyste vyhověli tělesným naléhavostem, upravili spojení nebo si jen krátce odpočinuli. Jestliže hodláte zastavit déle než několik minut, musíte udělat víc než jen pozorovat určené strážní oblouky.

Nezůstávejte na místě, kde jste zastavili: jestliže vás někdo sleduje, dojde po vašich stopách až k vám. Vraťte se obloukem po své stopě a okamžitě postavte léčku. Rozestavte se do kruhové obrany. Můžete si sundat bergeny, ale nic víc. Výstroj na opasku a zbraně mějte v pohotovosti. Bez ohledu na dobu zastávky je životně důležité, abyste měli jasně daný signál k odchodu a abyste včas zkontroloval, že ho všichni znají. Jinak někdo zůstane.

Jestliže vaše trasa vede podél okraje lesa, pohybujte se souběžně s okrajem, než abyste zůstali ve volném prostoru. Bude těžší pohybovat se tiše, ale podstatně bezpečnější. Vyhýbejte se pokud možno obzoru. Potoky, koleje, drátěné ploty a ostatní překážky představují zvláštní problém.

Zákon schválnosti říká, že narazíte na nepřítele, právě když budete rozděleni hustým živým plotem nebo podobnou překážkou. Když narazíte na překážku, zastavte, zalehněte a poslouchejte.

Jestliže není žádná známka přítomnosti nepřítele pokračujte podle plánu s použitím zásad pohybu a palby: nikdo se nehne dopředu, dokud ho nekryje jiný člen hlídky. Zastavte opět, až celá hlídka překoná překážku, pozorujte a naslouchejte, jestli jste nebyli zjištěni.

Hlídky mohou používat tři základní formace a každá má své výhody a nevýhody. Jestliže postupujete v zástupu, lépe se udržuje kontakt v lese nebo v husté vegetaci, ale je snadné vypnout a jenom sledovat kámoše před sebou. Může to vést k ošklivému překvapení, když je nepřítel na druhé straně.

Zástupu trvá déle spustit palbu dopředu nebo dozadu a trvá věky předávat zprávy nahoru a dolů. Je–li vás víc než čtyři, je zpravidla nejlepší zástup netvořit, pokud se nepohybujete podél živého plotu a podobné překážky nebo operujete v džungli.

Další možností je postup ve dvojicích, poskytuje lepší kruhovou obranu než zástup. Třetí je diamantová formace, v boji zblízka se těžko řídí, ve volném prostoru však poskytuje nejlepší kruhové pozorování a palbu.

Dejme tomu, že najdete nepřítele, řekněme skupinu zamaskovaných obrněných vozů na okraji lesa. Jakmile jste prostudovali situaci a vrátili se na BS, hned ji projednejte se zbytkem hlídky. Někdo si možná všiml něčeho, co vám uniklo. Informaci musíte okamžitě služebním postupem předat dozadu.

Abyste to udělal tiše a vez záplavy světel z baterek, zalezte do spacího pytle, zatímco zbytek hlídky zaujme kruhovou obranu. Pomocí tužkové svítilny nebo ještě lépe hlavovky (obě ruce zůstanou volné) zaneste všechno, co jste viděl, do mapy. Potom pošlete rádiem zprávu.

Nespěchejte, abyste v rozčilení nezakódoval signál nesprávně. Teď je čas, abyste se rozhodl, jestli vaše plánovaná zpáteční cesta má být revidována ve světlo toho, co jste zjistil. Rozhodněte se, zhasněte baterku a vylezte ze spacáku. Počkejte, až se vám obnoví noční vidění, než opět vyrazíte.

Když se vrátíte na vlastní frontovou čáru, udělejte kruh, abyste se přesvědčili, že nejste sledováni. Nejčastějším trikem na světě, jak infiltrovat nepřátelské postavení, je pověsit se na záda vracejícím se hlídkám: nepřítel buď rovnou zaútočí, nebo dostatečně blízko zalehne, aby slyšel výzvu stráže a odpověď hlídky. Když zjistíte, že jste sami, přibližte se k vlastnímu postavení, ohlaste se postupte blíž k prověření.


 

 

 
 
Ssgt.Beckett
tel: +420 723 116 101